Onze aanpak

ONZE AANPAK | Fotostop organiseert sinds 2011 fotodagen voor treinliefhebbers en amateur fotografen. Een belangrijk deel van het werk zit in de voorbereiding van de fotodag. Belangrijke input komt van de verantwoordelijken en vrijwilligers van de museumlijnen. Samen met hen stellen we een haalbaar en veilig programma samen dat aantrekkelijk is voor de deelnemende fotografen. Op voorhand wordt gekeken welk materieel er beschikbaar is. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het tractiematerieel. Ook het goederen- en reizigersmaterieel heeft de aandacht.

Aan de hand van de gesprekken met de verantwoordelijken van de betrokken museumlijn, tips van fotografen en onze wensen wordt een draaiboek voor de fotodag samengesteld waarbij alle treinbewegingen, treinsamenstellingen, fotostops en dienstregelingen te vinden zijn. Op voorhand wordt het programma met alle partijen diverse keren besproken en getoetst op haalbaarheid. Voor de fotografen wordt meestal nog een extra leuke verrassing verzonnen.

Ook over de treinsamenstellingen wordt op voorhand research verricht. Veel museumlijnen hebben materieel uit verschillende decennia beschikbaar. Aan de hand van het door ons gekozen decennium wordt gekeken welk materieel er gebruikt kan worden. Indien mogelijk en gewenst wordt er gekeken of goederenwagens beladen kunnen worden.

Fotopunten worden vooraf op bereikbaarheid gecontroleerd en indien nodig en toegestaan vrijgemaakt van storende elementen.

De aanpak van onze fotoavonden is anders. Tijdens deze avonden blijven we op één locatie die uitgelicht wordt. Zoals steeds wordt er met de verantwoordelijken van de betrokken museumlijn bekeken welk realistisch programma er geboden kan worden. Vaak komen er verschillende treinsamenstellingen voorbij die de fotografen kunnen fotograferen.

Met dank aan het Toerisme en Spoorpatrimonium is er een reportage gemaakt van één van onze fotoavonden: